Vài hàng tiểu sử

1962-1965: học tại trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, ban toán .
1965-1968: dạy học tại trường trung học Vĩnh Bình .
1968-1969: chuẩn úy tiểu đoàn 3, trung đoàn 16, sư đoàn 9 .
1969-1971: dạy học tại trường trung học Ngô Quyền, Biên Hòa .
1972-1973: trung úy đại đội 3/463 tiểu khu Biên Hòa .
1973-1974: dạy học tại trường trung học Ngô Quyền, Biên Hòa .
1974-1975: dạy học tại Trung Tâm Giáo Dục Hồng Bàng, quận 5, Sài Gòn .
1975-1977: đi tù cải tạo ở Trảng Lớn, Long Khánh, Kà Tum, Hàm Tân .
1977-1983: dạy tại trường trung học Nguyễn Trãi, quận 4, Sài Gòn .
1983-1986: buôn bán tại Sài Gòn .
1986-1988: vượt biên ở trại tỵ nạn Pulau Bidong và Sungei Besi, Mã Lai .
1988 tới nay: định cư tại Montreal, Canada

Sinh hoạt văn chương

Trước 1975, có bài viết trên các tạp chí Bách Khoa, Khởi Hành...
Tại Canada, có bài viết trên các tạp chí Sóng, Nắng Mới...
Trên mạng Internet, có bài viết trong trang web http://www.dactrung.com
Hội viên Trung Tâm Văn Bút Quebec